Daftar hasil akar pangkat 3 dari 1 - 1.000. 000 ( satu sampai sejuta )_Berikut ini hasil penarikan akar pangkat tiga dari 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000, 9261, 10648, 12167, 13824, 15625, 17576, 19683, 21952, 24389, 27000, 29791, 32768, 35937, 39304, 42875, 46656, 50653, 54872, 59319, 64000, 68921, 74088, 79507, 85184, 91125, 97336, 103823, 110592, 117649, 125000, 132651, 140608, 148877, 157464, 166375, 175616, 185193, 195112, 205379, 216000, 226981, 238328, 250047, 262144, 274625, 287496, 300763, 314432, 328509, 343000, 357911, 373248, 389017, 405224, 421875, 438976, 456533, 474552, 493039, 512000, 531441, 551368, 571787, 592704, 614125, 636056, 658503, 681472, 704969, 729000, 753571, 778688, 804357, 830584, 857375, 884736, 912673, 941192, 970299, 1000000.
Hasil Akar Pangkat 3 dari 1 - 1.000.000
A. Hasil akar pangkat 3 dari 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000 :
 • ∛1       =  1
 • ∛8       =  2
 • ∛27     =  3
 • ∛64     =  4
 • ∛125   =  5
 • ∛216   =  6
 • ∛343   =  7
 • ∛512   =  8
 • ∛729   =  9
 • ∛1000 = 10
B. Hasil akar pangkat 3 dari 1.331, 1.728, 2.197, 2.744, 3.375, 4.096, 4.913, 5.832, 6.859, dan 8.000 :
 • ∛1.331 = 11
 • ∛1.728 = 12
 • ∛2.197 = 13
 • ∛2.744 = 14
 • ∛3.375 = 15
 • ∛4.096 = 16
 • ∛4.913 = 17
 • ∛5.832 = 18
 • ∛6.859 = 19
 • ∛8.000 = 20
C. Hasil akar pangkat 3 dari 9.261, 10.648, 12.167, 13.824, 15.625, 17.576, 19.683, 21.952, 24.389, dan 27.000 :
 • ∛9.261   = 21
 • ∛10.648 = 22
 • ∛12.167 = 23
 • ∛13.824 = 24
 • ∛15.625 = 25
 • ∛17.576 = 26
 • ∛19.683 = 27
 • ∛21.952 = 28
 • ∛24.389 = 29
 • ∛27.000 = 30
D. Hasil akar pangkat 3 dari 29791, 32768, 35937, 39304, 42875, 46656, 50653, 54872, 59319, dan 64000 :
 • ∛29.791 = 31
 • ∛32.768 = 32
 • ∛35.937 = 33
 • ∛39.304 = 34
 • ∛42.875 = 35
 • ∛46.656 = 36
 • ∛50.653 = 37
 • ∛54.872 = 38
 • ∛59.319 = 39
 • ∛64.000 = 40
E. Hasil akar pangkat 3 dari 68921, 74088, 79507, 85184, 91125, 97336, 103823, 110592, 117649, dan 125000 :
 • ∛68.921  =  41
 • ∛74.088  =  42
 • ∛79.507  =  43
 • ∛85.184  =  44
 • ∛91.125  =  45
 • ∛97.336  =  46
 • ∛103.823 = 47
 • ∛110.592 = 48
 • ∛117.649 = 49
 • ∛125.000 = 50
F. Hasil akar pangkat 3 dari 132.651, 140.608, 148.877, 157.464, 166.375, 175.616, 185.193, 195.112, 205.379, dan 216.000 :
 • ∛132.651 = 51
 • ∛140.608 = 52
 • ∛148.877 = 53
 • ∛157.464 = 54
 • ∛166.375 = 55
 • ∛175.616 = 56
 • ∛185.193 = 57
 • ∛195.112 = 58
 • ∛205.379 = 59
 • ∛216.000 = 60
G. Hasil akar pangkat 3 dari 226.981, 238.328, 250.047, 262.144, 274.625, 287.496, 300.763, 314.432, 328.509, dan 343.000 :
 • ∛226.981 = 61
 • ∛238.328 = 62
 • ∛250.047 = 63
 • ∛262.144 = 64
 • ∛274.625 = 65
 • ∛287.496 = 66
 • ∛300.763 = 67
 • ∛314.432 = 68
 • ∛328.509 = 69
 • ∛343.000 = 70
H. Hasil akar pangkat 3 dari 35.7911, 373.248, 389.017, 405.224, 421.875, 438.976, 456.533, 474.552, 493.039, dan 512.000 :
 • ∛357.911 = 71
 • ∛373.248 = 72
 • ∛389.017 = 73
 • ∛405.224 = 74
 • ∛421.875 = 75
 • ∛438.976 = 76
 • ∛456.533 = 77
 • ∛474.552 = 78
 • ∛493.039 = 79
 • ∛512.000 = 80
I. Hasil akar pangkat 3 dari 531.441, 551.368, 571.787, 592.704, 614.125, 636.056, 658.503, 681.472, 704.969, dan 729.000 :
 • ∛531.441 = 81
 • ∛551.368 = 82
 • ∛571.787 = 83
 • ∛592.704 = 84
 • ∛614.125 = 85
 • ∛636.056 = 86
 • ∛658.503 = 87
 • ∛681.472 = 88
 • ∛704.969 = 89
 • ∛729.000 = 90
J. Hasil akar pangkat 3 dari 753.571, 778.688, 804.357, 830.584, 857.375, 884.736, 912.673, 941.192, 970.299, dan 1.000.000 :
 • ∛753.571   =   91
 • ∛778.688   =   92
 • ∛804.357   =   93
 • ∛830.584   =   94
 • ∛857.375   =   95
 • ∛884.736   =   96
 • ∛912.673   =   97
 • ∛941.192   =   98
 • ∛970.299   =   99
 • ∛1.000.000 = 100
Demikian Daftar Hasil Akar Pangkat 3 dari 1 sampai 1.000.000.Semoga bermanfaat.